Ochrona przeciwpożarowa Warszawa - Fairo.euFairo.eu

W naszej szerokiej ofercie zapewniamy legalizacje gaśnic. Firma Fairo Warszawa posiada niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie konserwacji i legalizacji gaśnic. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnice przenośne lub przewoźne, a ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Zapraszamy czynności konserwacyjne sprzętu powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok. Oferujemy również systemy przeciwpożarowe, a także przeglądy ppoż., szkolenia przeciwpożarowe oraz instalacje ppoż.

Fairo Spółka Cywilna
Tel.: 885155155
Głębocka 94 / 29
03-287 Warszawa
mazowieckie