Legalizacja zbierania odpadów - operaty ppoż. - FireMarhttp://firemar.pl/oferta/operat-przeciwpozarowy

Tworzenie operatów przeciwpożarowych to jedna ze specjalizacji firmy Fire - Mar. Dokumenty te obejmują na przykład: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i ich składowanie albo zezwolenia na magazynowanie odpadów. Są one niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub na ich przetwarzanie. Operaty powstają na bazie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw. Wykwalifikowana kadra rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów pożarnictwa dba o to, by dane w operatach były zgodne ze stanem rzeczywistym.

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
FB -